pidana umum

Posted by teamkejatijabar on Nov 22, 2018

Menyelenggarakan Fungsi :
Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 851, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja;
b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum
penanganan perkara tindak pidana umumÍž
c. pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara
tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan,
penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap
pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan,
pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan
pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan
hukum lainnya;
d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam
penanganan perkara tindak pidana umum;
e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi

f. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanga
perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; da
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusu
laporan penanganan perkara tindak pidana umum.


 

Lifestyle | 240

# PIDANA UMUM


Related Articles

perdata dan tun

TUGAS ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA :   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana


pidana umum

Menyelenggarakan Fungsi : Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851, Asisten Bi


pembinaan

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 794,